Giới thiệu HTML là gì?

HTML là một thuật ngữ phổ biến nhất trong việc thiết kế website, vậy HTML là gì? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML, và mỗi thẻ HTML thì sẽ mô tả các nội dung tài liệu khác nhau. HTML là ngôn ngữ lập trình căn bản nhất trong thiết kế website, giúp hiển thị các phần nội dung trên trình duyệt tại máy clien.

huong dan HTML

Và dưới đây là ví dụ 1 tài liệu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>
<body>

<h1>Tiêu đề website</h1>
<p>Văn bản đầu tiên của website.</p>

</body>
</html>

Giải thích các thẻ HTML nằm trong ví dụ trên:

– Thuộc tính DOCTYPE khai báo xác định loại tài liệu HTML.

– Văn bản nằm trong thẻ <html> và </html> là mô tả một tài liệu HTML.

– Văn bản nằm trong thẻ <head> và </head> là cung cấp các thông tin của tài liệu HTML.

– Văn bản nằm trong thẻ <title> và </title> là tiêu đề của một tài liệu HTML.

– Văn bản nằm trong thẻ <body> và </body> là phần nội dung hiển thị của tài liệu HTML.

– Văn bản nằm trong thẻ <h1> và </h1> là phần tiêu đề mục.

– Văn bản nằm trong thẻ <p> và </p> là đoạn văn của tài liệu.

HTML là một ngôn ngữ thiết kế web rất dễ học và là ngôn ngữ đầu tiên khi các bạn bước vào học thiết kế website. Thành phần chính của HTML là các thẻ tag, nhằm khai báo các phần tử và vị trí sắp xếp, xây dựng cấu trúc của các phần tử trong website.

Cho dù website của bạn được lập trình dựa trên nền tảng nào, ví dụ như php hay aspx thì cơ bản vẫn phải nhờ đến HTML mới có thể hiển thị cho người dùng thấy nội dung web. Đối với website tĩnh, bạn chỉ cần sử dụng thành thạo ngôn ngữ HTML cũng có thể xuất bản ra được một trang web cho riêng mình. Nhưng hiện tại, hầu hết đều sử dụng website động và đều phải phát triển dựa trên HTML.

Công cụ soạn thảo HTML

HTML là ngôn ngữ lập trình đơn giản nên bạn chỉ cần sử dụng các trình soạn thảo word, notepad, hoặc wordpad đều được. Nhưng thường hiện tại thì mình thấy sử dụng Notepad ++, Adobe Dreamweaver, hoặc Sublime text để soạn thảo html. Vì ở những chương trình soạn thảo này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn thao tác, riêng đối với mình thì thường sử dụng Sublime Text và Notepad ++. Ngoài ra, các bạn có thể tìm kiếm thêm trên Google những trình soạn thảo có thể hỗ trợ tốt cho quá trình học tập của mình nhé.

Các bạn có thể truy cập và download tại địa chỉ sau:

https://notepad-plus-plus.org/download/v6.8.3.html
http://www.sublimetext.com/2

Tài liệu học tập

Hiện nay có rất nhiều nguồn học tập hỗ trợ bạn học hỏi về HTML, các bạn có thể truy cập vào các nguồn sau đây để trau dồi cũng như tìm hiểu về HTML.

http://www.w3schools.com/html/html_basic.asp
https://www.codecademy.com/tracks/web
https://developer.mozilla.org/en-US/Learn/HTML

Các bạn đã sẵn sàng cho để tìm hiểu và làm việc cùng HTML chưa? Đây là những nguồn mình thường sử dụng để học tập và tra cứu thêm, hy vọng đây là các nguồn tài liệu các bạn đang cần. Chúc các bạn thành công với HTML.