Tổng quan về PhoneGap

Thiết bị di động đã trở thành cuộc cách mạng mới trong ngành công nghệ phần mềm. Các thiết bị nhỏ nhưng hiệu quả, có khả năng chạy các ứng dụng được tạo ra với các ngôn ngữ lập trình cao cấp. Những người sở…

phonegap la gi

PhoneGap là gì?

Giới thiệu về mã nguồn mở PhoneGap PhoneGap là một framework mã nguồn mở, tạo các ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng HTML5, CSS, JavaScript một cách nhanh chóng. PhoneGap có thể hoạt động tốt trên các hệ điều hành như iOS,…