Thuat Ngu Marketing

Marketing là gì?

Marketing là gì? Thuật ngữ Marketing xuất hiện đầu tiên tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20 và được đưa vào từ điển tiếng Anh vào năm 1944. Marketing được xem là một hoạt động cần thiết và không thể thiếu trong kinh doanh. Marketing…