PhoneGap là gì?

Giới thiệu về mã nguồn mở PhoneGap

PhoneGap là một framework mã nguồn mở, tạo các ứng dụng di động đa nền tảng sử dụng HTML5, CSS, JavaScript một cách nhanh chóng. PhoneGap có thể hoạt động tốt trên các hệ điều hành như iOS, Android, BlackBerry, Window Phone…

Nitobi là tác giả ban đầu và có những đóng góp nền móng cho PhoneGap. Đến tháng 10 năm 2011, Adobe mua lại PhoneGap, đồng thời nhóm của Nitobi tiếp tục tập trung phát triển dự án PhoneGap hiệu quả trên nền tảng di động.

PhoneGap hiện nay đã được tải hơn 1 triệu lần và được sử dụng trên 400.000 nhà phát triển. PhoneGap là một mã nguồn mở và sử dụng miễn phí, vì vậy các bạn có thể tải và trải nghiệm PhoneGap miễn phí.

Đối tượng sử dụng PhoneGap

Các lập trình viên, những người muốn trang web của họ sẽ có sẵn trên ứng dựng online hoặc offline.

Điều kiện tiên quyết.

Đó là điều bắt buộc phải có kiến thức về HTML, CSS, JavaCript để tạo website mà bạn muốn để đưa vào ứng dụng.

PhoneGap Build

PhoneGap Build là dịch vụ điện toán đám mây cho phép bạn xây dựng các ứng dụng di động dễ dàng mà không cần SDK, phần cứng…

Ưu nhược điểm của PhoneGap

Ưu điểm:

  • PhoneGap cho phép bạn viết một lần nhưng chạy trên mọi thiết bị, thay vì bạn phải biết lập trình iOS và Android…
  • Bạn chỉ cần kiến thức về HTML5, CSS và JavaScript là có thể làm việc với PhoneGap được.
  • Bạn có thể xuất file cài đặt trên nhiều nền tảng, App Store, Android Market.
  • Cung cấp nhiều API giúp thao tác tốt với các tính năng như camera, GPS, File, Music.

Nhược điểm:

  • Đồ họa còn hạn chế.
  • Khó hoạt động trên các browser cũ vì chúng không hỗ trợ JavaScript hoặc chạy rất chậm.
  • Chưa có nhiều tài liệu tham khảo.