Ten Mien La Gi

Tên miền là gì?

Tên miền là gì? Domain tức là tên miền – định danh của một  website trên internet. Tên miền thường là tên công ty, tên doanh nghiệp, tên cửa hàng, tên trường, tổ chức hoặc là tên một từ khóa nào đó. Tên miền mang…