Web Hosting

Web hosting là gì?

Ngay sau khi đăng ký domain tức tên miền xong, bạn đã sở hữu cho mình một địa chỉ nhà trên internet rồi. Việc tiếp theo là thuê 1 hosting đây sẽ là đất để chúng ta xây dựng website chính là cái nhà. Việc đầu tiên…