Thuộc tính ALT

Thuộc tính ALT trong HTML là gì?

ALT trong HTML là gì? Trong SEO từ khóa, việc tối ưu onpage phải nắm được các thuật ngữ chuyên về ngôn ngữ website. Và có rất nhiều bạn thắc mắc hỏi tôi ALT là gì, ALT nó ở đâu và nó có lợi ích…

huong dan HTML

Giới thiệu HTML là gì?

HTML là một thuật ngữ phổ biến nhất trong việc thiết kế website, vậy HTML là gì? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML,…

Web Hosting

Web hosting là gì?

Ngay sau khi đăng ký domain tức tên miền xong, bạn đã sở hữu cho mình một địa chỉ nhà trên internet rồi. Việc tiếp theo là thuê 1 hosting đây sẽ là đất để chúng ta xây dựng website chính là cái nhà. Việc đầu tiên…

Ten Mien La Gi

Tên miền là gì?

Tên miền là gì? Domain tức là tên miền – định danh của một  website trên internet. Tên miền thường là tên công ty, tên doanh nghiệp, tên cửa hàng, tên trường, tổ chức hoặc là tên một từ khóa nào đó. Tên miền mang…