Thuộc tính ALT

Thuộc tính ALT trong HTML là gì?

ALT trong HTML là gì? Trong SEO từ khóa, việc tối ưu onpage phải nắm được các thuật ngữ chuyên về ngôn ngữ website. Và có rất nhiều bạn thắc mắc hỏi tôi ALT là gì, ALT nó ở đâu và nó có lợi ích…

huong dan HTML

Giới thiệu HTML là gì?

HTML là một thuật ngữ phổ biến nhất trong việc thiết kế website, vậy HTML là gì? HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML,…